© 2024 Hoop Health Ltd. All rights reserved.
Teithiau'r ardd ym Mhlas yn Rhiw | Garden walks at Plas yn Rhiw photo

Teithiau'r ardd ym Mhlas yn Rhiw | Garden walks at Plas yn Rhiw

National Trust logo

National Trust

  • 11 July 2024
  • 12:3013:00
  • See organiser for pricing
  • Ages 0 – 18 years

Description

Dewch i gyfarfod un o'r arddwyr ym Mhlas yn Rhiw am daith o gwmpas yr ardd. | Come and meet one of the gardeners at Plas yn Rhiw for a tour around the garden.

Dewch i Blas yn Rhiw am sgyrsiau difyr a thaith dywys dan arweiniad un o arddwyr gwybodus Plas yn Rhiw. Archwiliwch yr uchafbwyntiau wythnosol yn yr ardd, lle gallwch ryfeddu at y blodau yn blodeuo, gyda’u lliwiau bywiog ym mhob cornel. Dyma gyfle perffaith i ymgolli yn harddwch a llonyddwch yr ardd. Peidiwch â cholli allan ar y profiad unigryw yma i ddysgu ychydig mwy am yr ardd ym Mhlas yn Rhiw.

Ymunwch â ni bob dydd Mercher, dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul o 1:30pm - 2:00pm.

****

Come to Plas yn Rhiw for talks and a guided tour led by one of the knowledgeable Plas yn Rhiw gardeners. Explore the weekly highlights in the garden, where you can marvel at the flowers in bloom, with their vibrant colours in every corner. This is a perfect opportunity to immerse yourself in the beauty and tranquillity of the gardens. Don't miss out on this unique experience to learn a bit more about the garden at Plas yn Rhiw.

Join us every Wednesday, Thursday, Saturday, and Sunday from 1:30pm - 2:00pm.

This event is free, but normal admission charges apply for the venue.

This is an outdoor event, dress for the weather.

Plas yn Rhiw

Location

  • Pwllheli
  • Gwynedd
  • LL53 8AB
Marker pin
Activity image

View on Google Maps

No reviews

Help other parents and carers understand National Trust better by leaving a review. You can do this by downloading the mobile app.

Download the app to view more activities